Sword/Shield
Pokemon #856 - Hatenna Pokemon #856 - Hatenna (Shiny)
Female
 
Pokemon Information
Generation: 8 (Sword/Shield) Gender(s) Available: Female
Generations:
Type(s):
Evolution Chain
Pokemon #856 - Hatenna Pokemon #857 - Hattrem Pokemon #858 - Hatterene